idea

Plebiscyt ma na celu uhonorowanie kobiety, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy. Tytuł Warszawianki Roku w 2021 roku zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości tj.: otwartość, tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie.

Wybuch pandemii COVID-19 sprawił, że zeszłoroczny plebiscyt został zastąpiony kampanią, która podkreśliła szczególną rolę kobiet w walce z koronawirusem. To one stanęły na pierwszej linii frontu – w szpitalach, domach opieki, a także w życiu codziennym. Ich indywidualne doświadczenia i determinacja sprawiły, że zeszłoroczna Warszawianka Roku zmieniła formułę, tworząc wspólnotę warszawianek i ich historii. Zeszłoroczna kampania  jest jednak pewną wyrwą ciągłości plebiscytu. Teraz chcemy zaakcentować to, co wynikło z niej dobrego: nadzieję, którą stworzyły dla nas warszawianki.

Motyw przewodni Warszawianki Roku 2021 to pretekst do rozmowy o tym, kto i co daje dziś nadzieję warszawiakom.
Kapituła plebiscytu spośród zgłoszeń mieszkańców, wyłoni do tytułu Warszawianki Roku dziesięć kobiet, które każdego dnia angażują się w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwracając uwagę na jego potrzeby. Ich działania pokazują, jak konsekwencją można zmieniać otaczający nas świat.

kalendarium

31 maja – 30 czerwca 2021 r. – zgłoszenia do plebiscytu Warszawianka Roku
1 – 9 lipca 2021r. – obrady Kapituły Plebiscytu
20 września 2021 r. – ogłoszenie nominacji kandydatek do tytułu Warszawianka Roku
20 września – 22 października 2021 r. – głosowanie na Warszawiankę Roku
9 listopada 2021 r. – ogłoszenie wyników i uroczysta gala wręczenia nagród

kapituła

Ewa Malinowska-Grupińska (zdjęcie)
Ewa Malinowska-Grupińska
Anna Maruszeczko (zdjęcie)
Anna Maruszeczko
Beata Michalec (zdjęcie)
Beata Michalec
Ewa Ewart (zdjęcie)
Ewa Ewart
Agnieszka Szydłowska (zdjęcie)
Agnieszka Szydłowska
Nicole Sochacki-Wójcicka (zdjęcie)
Nicole Sochacki-Wójcicka
Vienio (zdjęcie)
Vienio
Michał Rusinek (zdjęcie)
Michał Rusinek

pliki do pobrania

pytania i odpowiedzi

 1. Kto może zgłosić kandydatki?
  Do plebiscytu Warszawianka Roku kandydatki zgłosić może każdy, kto ukończył 18. rok życia.


 2. Kto może zostać Warszawianką?
  Warszawianką może zostać każda kobieta, która ukończyła 16 rok życia i spełnia co najmniej jedno kryterium:
  - prowadzi działalność i promocję na rzecz Warszawy;
  - realizuje działania na rzecz promowania otwartości, tolerancji, równouprawnienia, wartości demokratycznych;
  - posiada wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie na skalę ponadwarszawską
  - prowadzi działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego;
  - prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej na terenie Warszawy.


 3. Jak zgłosić kandydatkę do tytułu Warszawianka Roku?
  Zgłoszenia kandydatek przyjmujemy od 31.05 do 30.06. Kandydatkę zgłosić można:
  elektronicznie lub papierowo:
  ELEKTRONICZNIE: za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
  PAPIEROWO: za pomocą formularza dostępnego:
  na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku: wysyłka na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub dostarczenie (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa p. 203, z dopiskiem na kopercie „Warszawianka Roku”.


 4. Kto może głosować?
  Głosować może każdy, kto ukończył 18. rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo.


 5. Jak wygląda głosowanie?
  Głosujący podaje imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w głosowaniu. Jedna osoba może zagłosować tylko raz.


 6. W jakim czasie można głosować?
  Głosowanie trwa od 20.09 do 22.10, w przypadku głosowania internetowego: do godz. 23:59, w przypadku papierowego – do godziny 16.00.


 7. W jaki sposób można oddać głos?
  Głosować można:
  - elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie: warszawiankaroku.um.warszawa.pl - podczas wydarzeń miejskich, których listę podamy na profilu wydarzenia na FB - papierowo, za pomocą formularza dostępnego:
  na stronie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
  Wypełnione formularze papierowe można:
  - wysłać elektronicznie na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub - dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa p. 203, z dopiskiem na kopercie „Warszawianka Roku”.


 8. Kiedy będzie ogłoszenie wyników głosowania?
  Wyniki głosowania ogłosimy na uroczystej gali, 8 listopada 2021 r. w Warszawie oraz poinformujemy o nich na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku, a także w miejskich mediach społecznościowych.


 9. Dlaczego plebiscyt Warszawianka Roku dotyczy tylko kobiet?
  Doceniamy działania społeczne zarówno kobiet, jak i mężczyzn! Postanowiliśmy jednak przywrócić ideę plebiscytu na Warszawiankę Roku, który odbywał się w stolicy w ubiegłych dekadach. W innych plebiscytach wybieramy też najlepszych sportowców Warszawy, honorowych obywateli - mężczyźni są przez nas doceniani na różnych polach.

archiwum